951 92 631 •

Om Kroisos AS

Om Kroisos AS

Kroisos AS ble stiftet 23.11.2005 som et holding- og investeringsselskap for Kjetil Stendahl.
Hovedinvesteringen har tidligere vært Fundamentering AS der Kjetil Stendahl var gründer og startet selskapet sammen med en kollega i 1998.
Les mer om Fundamentering AS.

I tillegg til aksjer, aksjefond og obligasjonslån eier firmaet i dag eiendommer og tomter på Oppdal.
Vedtektsfestet formål er «Investeringsvirksomhet med aksjer og eiendom, samt utleie av driftsløsøre».
I 2015 ble aksjene fordelt mellom tre generasjoner i og med at Randi og Kjetil sine barn og barnebarn kom inn på eiersiden.
Regnskapet er satt bort, og revisor er Deloitte AS.

Daglig leder og styreleder er Kjetil Stendahl.

Varamedlem til styret er Randi Fagerkind Stendahl.


  • Kroisos AS
  • Havseilervegen 46
  • 7053 Ranheim
  • E-post:
  • Mobil: 951 92 631