951 92 631 •
  • Investeringsvirksomhet med aksjer og eiendom
  • newslide2014_1
    I markedet siden 2005

Velkommen til Kroisos

Kroisos AS ble stiftet 23.11.2005 som et holding- og investeringsselskap for Kjetil Stendahl.
Hovedinvesteringen har vært Fundamentering AS der selskapet solgte 30 % av de 35 % selskapet eide i 2013.
I tillegg til aksjer, aksjefond og obligasjonslån, eier firmaet i dag eiendommer og tomter på Oppdal.